Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
(051) 7764086
Mobil:
(031) 5503013
Fax:
(051) 7764086
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Bardejov, Radničné námestie 38
Sídlo:
080 01 Prešov, Strojnícka 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
057 758 3130
Mobil:
0907 542 975
Fax:
057 762 5454
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Kpt. Nálepku 70/4
Sídlo:
069 01 Snina, Kpt. Nálepku 70/4

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 233 37 61
Mobil:
0911 600 600
Fax:
033 762 73 90
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Neopalská 12
Sídlo:
971 01 Prievidza, Neopalská 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
Murín Pavol 0905 639 998 Murín Peter 0905 950 013 Murín Ľuboš 0915 810286
Web:
E-mail:
Sídlo:
029 01 Námestovo, Štefánikova 229/37

Top Služby: