Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

2 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 770 3816, 031 770 8832
Mobil:
0908 730 524
Fax:
036 779 5180
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 05 Šaľa, Nitrianska 1754/59
Sídlo:
927 05 Šaľa, Nitrianska 1754/59

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 622 0955
Mobil:
0908 951 159, 0911 195 591
Fax:
056 / 628 23 11
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava - Ružinov, Mierová 44
Sídlo:
821 05 Bratislava - Ružinov, Prievozská 28

Top Služby: