Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

11 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 47 483 13 13
Mobil:
00421 903 506 526
Fax:
00421 47 483 11 84
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
990 01 Veľký Krtíš, ul. Lučenská 90/1221
Sídlo:
990 01 Veľký Krtíš, ul. Lučenská 90/1221

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 552 2928
Mobil:
0918 494 847
Fax:
058 / 788 56 54
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Povodská cesta 7
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Povodská cesta 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
035/7782454, 035 778 2479
Mobil:
0905 354 067
Fax:
035/7782454
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 04 Komárno, Nová Stráž, Darányiho 37
Sídlo:
945 04 Komárno, Nová Stráž, Darányiho 37

Top Služby: