Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 56 643 2073
Mobil:
00421 905 900 692
Fax:
052 789 7763
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Priemyselná 5805
Sídlo:
071 01 Michalovce, Priemyselná 5805

Top Služby:

Telefónne čislo:
0917 369 525
E-mail:
Poštová adresa:
913 11 Trenčianske Stankovce, Malé Stankovce 322
Sídlo:
913 11 Krivosúd - Bodovka, Areál PD par.č.706/4a13

Top Služby: