Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
0905 436 418
Mobil:
0903 436 428
Fax:
(042) 4440589, (042) 4440589
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Kollárova 55
Sídlo:
036 01 Martin, Kollárova 55

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 728 7030
Mobil:
0905 621 201, 0905 604 762
Fax:
055 728 7031
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice - Juh, Južná trieda 78
Sídlo:
040 01 Košice - Juh, Južná trieda 78

Top Služby: