Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
(041) 7645037, (041) 5006911
Mobil:
00421 903 432 529
Fax:
(041) 5006910, (041) 5006910
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
956 22 Tvrdomestice, č. 109
Sídlo:
956 22 Tvrdomestice, č. 109

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 5524 081
Mobil:
00421 907 717 580, 00421 907 218 520
Fax:
00421 35 7732 251
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, areál Agrostavu 1
Sídlo:
945 01 Komárno, Gazdovská 2843/36/23

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 554 11860
Mobil:
0918 288 808
Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
977 01 Brezno, Švermova 1025/5
Sídlo:
977 01 Brezno, Švermova 1025/5

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 779 62 46
Mobil:
0905 348 550, 0905 562 582
Fax:
051 741 1002
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Kurbanská 60/88
Sídlo:
911 01 Trenčín, Kurbanská 60/88

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 546 507 44, 02 546 507 45
Mobil:
0908 217 144
Fax:
02 546 507 46
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Matice slovenskej 4771/18
Sídlo:
080 01 Prešov, Matice slovenskej 4771/18

Top Služby: