Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
045 679 0535
Mobil:
0907 090 326
Fax:
038 7609 116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 12 Detva, Piešť I. 274
Sídlo:
962 12 Detva, Piešť I. 274

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 432 24 98
Mobil:
generálny riaditeľ 0918 935 254, obchodný riaditeľ 0917 580 444
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Skladištná ulica 4980
Sídlo:
984 01 Lučenec, Skladištná ulica 4980

Top Služby:

Telefónne čislo:
.
Mobil:
0917 203 108
Web:
Sídlo:
962 02 Vígľaš, Piešť I. 274

Top Služby: