Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
046 / 511 33 24
Mobil:
00421 915 051 106
Fax:
00421 43 586 49 91
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
991 22 Muľa, č. 42
Prevádzka:
984 01 Lučenec - Opátová, Jirásková 39
Sídlo:
991 22 Muľa, č. 42

Top Služby:

Telefónne čislo:
033/ 730 16 51
Mobil:
+421/907 489 296
Fax:
033 730 16 51
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, J. Derku 785
Sídlo:
911 01 Trenčín, J. Derku 785

Top Služby:

Telefónne čislo:
0903 204 513
Mobil:
0903 410 734
E-mail:
Sídlo:
945 01 Komárno, Družstevná 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
0917 369 525
E-mail:
Poštová adresa:
913 11 Trenčianske Stankovce, Malé Stankovce 322
Sídlo:
913 11 Krivosúd - Bodovka, Areál PD par.č.706/4a13

Top Služby: