Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
031 / 551 57 88
Mobil:
0903 432 585
Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 04 Chocholná-Velčice, Velčice 503
Sídlo:
913 04 Chocholná-Velčice, Velčice 503

Top Služby:

Telefónne čislo:
0944 045 966
E-mail:
Sídlo:
010 08 Žilina, Trnavská 2997/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
.
Mobil:
0905 144 501
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Čulenova 1653/35
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Čulenova 1653/35

Top Služby: