Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
046 / 546 27 50
Mobil:
00421 903 129 677, 00421 908 577 599
Fax:
00421 47 563 49 84
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Ďumbierska 41
Sídlo:
949 01 Nitra, Ďumbierska 41

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 430 3097
Mobil:
0948 422 011
Fax:
044 430 3096
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
901 01 Malacky, Námestie SNP 2377/7
Sídlo:
901 01 Malacky, Námestie SNP 2377/7

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 553 30 12, 0907 828 275, 0948 254 989
Mobil:
0908 228 477, 0915 704 173
Sídlo:
017 04 Považská Bystrica, Považské Podhradie 17

Top Služby: