Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

11 ks nájdených
Telefónne čislo:
(035) 7771390
Mobil:
00421 908 421 488
Fax:
(052) 4682772, (052) 4682772
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Dunajská Streda, Nemesszegská 133/12
Sídlo:
929 01 Dunajská Streda, Nemesszegská 133/12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7764788
Mobil:
00421 903 526 696
Fax:
(048) 4142384, (048) 4142384
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
013 18 Lietava, č. 312
Sídlo:
013 18 Lietava, č. 312

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 35 642 43 23
Mobil:
00421 949 870 208
Fax:
065 407 192
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
987 01 Poltár, Fučíkova 626/14
Sídlo:
987 01 Poltár, Fučíkova 626/14

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 428 2131
Mobil:
0903 629 781
Fax:
052 428 2132
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
065 33 Veľký Lipník, č. 345
Sídlo:
065 33 Veľký Lipník, č. 345

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 431 93967, 02 390 16790
Mobil:
0901 701 428
Fax:
02 390 16790
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šaľa, Vávra Šrobára 570/4
Sídlo:
927 01 Šaľa, Vávra Šrobára 570/4

Top Služby:

Telefónne čislo:
058 788 2308
Mobil:
0918 658 328, 0918 788 143
Fax:
058 788 2310
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Kollárova 55
Sídlo:
036 01 Martin, Kollárova 55

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 552 3557
Mobil:
0904 173 304, 0902 078 299
Fax:
02 / 446 382 02
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
982 62 Gemerská Ves, č. 157
Sídlo:
982 62 Gemerská Ves, č. 157

Top Služby: