Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
052 449 2571
Mobil:
(033) 5515941
Fax:
052 449 2572
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Trenčianska 57
Sídlo:
058 01 Poprad, Partizánska 688/91

Top Služby:

Telefónne čislo:
033/ 730 16 51
Mobil:
+421/907 489 296
Fax:
033 730 16 51
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, J. Derku 785
Sídlo:
911 01 Trenčín, J. Derku 785

Top Služby: