Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

12 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 6401275
Mobil:
(043) 4245363, (043) 4245362
Fax:
(032) 6401276, (032) 6401276
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Električná 5014
Sídlo:
911 01 Trenčín, Električná 5014

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6221368, (055) 6225535
Mobil:
(055) 7298159
Fax:
(055) 6225532, (055) 6225532
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Štefánikova 30
Sídlo:
040 01 Košice, Štefánikova 30

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4727777, (048) 4727722
Mobil:
(048) 4727744
Fax:
(048) 4727788, (048) 4727788
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 05 Banská Bystrica, Čerešňová 8 A
Sídlo:
974 05 Banská Bystrica, Čerešňová 8 A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7283886 predaj, (055) 7283883 predaj
Mobil:
(055) 7283884 servis, (055) 7283882 servis
Fax:
(055) 7283881, (055) 7283881
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 17 Košice 17 - Barca, Vozárova 1
Sídlo:
040 17 Košice 17 - Barca, Vozárova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 48240480, (02) 48240482
Mobil:
(02) 48250250
Fax:
(02) 48240251, (02) 48240251
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava 2, Tomášikova 30
Sídlo:
821 01 Bratislava 2, Tomášikova 30

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 449 2571
Mobil:
(033) 5515941
Fax:
052 449 2572
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Trenčianska 57
Sídlo:
058 01 Poprad, Partizánska 688/91

Top Služby: