Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

12 ks nájdených
Telefónne čislo:
(031) 7842212, (031) 7842234
Mobil:
(031) 7842235
Fax:
(031) 7841258, (031) 7841258
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 21 Sládkovičovo, Nový Dvor 1052
Sídlo:
925 21 Sládkovičovo, Nový Dvor 1052

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 5590355
Mobil:
(037) 6518526
Fax:
(037) 6517129, (037) 6517129
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 10 Dolný Štál, č. 600
Sídlo:
930 10 Dolný Štál, č. 600

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7781129, (037) 6580135
Mobil:
(037) 6580225
Fax:
(037) 6580136, (037) 6580136
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 31 Močenok, Nitrianska 1232/50
Sídlo:
951 31 Močenok, Nitrianska 1232/50

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 5594102
Mobil:
(033) 5529266, (033) 5529105 - predseda
Fax:
(047) 5594116, (047) 5594116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
980 45 Štrkovec, Kráž 76
Sídlo:
980 45 Štrkovec, Kráž 76

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 5391250
Mobil:
(033) 5599137, (033) 5599146
Fax:
(045) 5391283
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 33 Budča, Na Štepnici 354
Sídlo:
962 33 Budča, Na Štepnici 354

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7747104, (033) 7747165
Mobil:
(033) 5599137, (033) 5599146
Fax:
(033) 7748162, (033) 7748162
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 21 Moravany nad Váhom, Družstevná 200
Sídlo:
922 21 Moravany nad Váhom, Družstevná 200

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 40201111
Mobil:
(02) 45951116
Fax:
(02) 40201112, (02) 40201112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
820 14 Bratislava 214, Pri trati 15 P.O.Box 58
Sídlo:
820 14 Bratislava 214, Pri trati 15 P.O.Box 58

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 40201111
Mobil:
(051) 7732634
Fax:
(02) 40201112, (02) 40201112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
918 44 Trnava, Trstínska 3/675
Sídlo:
918 44 Trnava, Trstínska 3/675

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 778 93 57
Mobil:
0903 513 955
Fax:
02 455 243 35
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
935 55 Hontianska Vrbica, č. 17
Sídlo:
935 55 Hontianska Vrbica, č. 17

Top Služby: