Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 54432127
Mobil:
0908/528-181, 0908/888-797
Fax:
00421 41 5523238
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Vidiná, Čsl. armády 3
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Ľ. Podjavorinskej 21
Sídlo:
984 01 Lučenec, Ľ. Podjavorinskej 21
Sídlo:
984 01 Vidiná, Čsl. armády 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
051 758 13 98
Mobil:
00421 905 403 914
Fax:
00421 35 657 19 20
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
908 77 Borský Mikuláš, Bratislavská 350
Sídlo:
908 77 Borský Mikuláš, Bratislavská 350

Top Služby:

Telefónne čislo:
0903 204 513
Mobil:
0903 410 734
E-mail:
Sídlo:
945 01 Komárno, Družstevná 8

Top Služby: