Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 55421770, (02) 50291126
Mobil:
0905 260 371
Fax:
(02) 63536582, (02) 63536582
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 07 Bratislava 49- Devínska Nová Ves, Štefana Králika 11
Sídlo:
811 04 Bratislava 1, Štefanovičová 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6444160, (035) 6426097
Mobil:
0903 736 269
Fax:
(035) 6426068, (035) 6426068
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Robotnícka 36
Sídlo:
036 01 Martin, Robotnícka 36

Top Služby:

Telefónne čislo:
051 / 779 81 94
Mobil:
0905 837 640
Fax:
0908 244 776
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
038 61 Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 3421/14
Sídlo:
038 61 Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 3421/14

Top Služby: