Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

40 ks nájdených
Telefónne čislo:
0908 771704
Mobil:
(0800) 181818
Fax:
(038) 5321882, (038) 5321882
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Priemyselná 277
Sídlo:
905 01 Senica, Priemyselná 277

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 / 631 20 05, 036 / 622 82 74
Mobil:
(058) 7885735
Fax:
(058) 7885736, (058) 7885736
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Kálnická cesta 1/C
Sídlo:
934 01 Levice, Kálnická cesta 1/C

Top Služby:

Telefónne čislo:
042/432-6937
Mobil:
0907/700-761, 0911/729-282
Fax:
042/432-6937
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 4334
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Robotnícka 4334

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 642 6283
Mobil:
0905 274 870
Fax:
(047) 4332520, (047) 4332520
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
940 64 Nové Zámky, Krajná 119
Sídlo:
940 64 Nové Zámky, Pri skladoch 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7421310
Mobil:
00421 905 337 611
Fax:
(037) 7784382, (037) 7784382
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 58 Seňa, Hlavná 586
Sídlo:
044 58 Seňa, Hlavná 586

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6552336
Mobil:
+421/905 279 916, +421/905 226 682
Fax:
032-744-5208
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Železničná 7058
Sídlo:
911 01 Trenčín, Železničná 7058

Top Služby:

Telefónne čislo:
032 / 771 30 27
Mobil:
0905 245 559
Fax:
(02) 45522445, (02) 45522445
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 1170/9
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská 1170/9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45934012
Mobil:
0905 221 683
Fax:
(02) 40208120, (02) 40208120
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 02 Dvorníky-Včeláre, Včeláre 26
Sídlo:
044 02 Dvorníky-Včeláre, Včeláre 26

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 4331777
Mobil:
0903 733 822
Fax:
(047) 4331779
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Adyho 14
Sídlo:
984 01 Lučenec, Adyho 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 / 489 97 41
Mobil:
0905 947 202
Fax:
055 / 466 34 47
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
044 25 Medzev, Revolučná 23
Sídlo:
044 25 Medzev, Revolučná 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 35 650 61 40, 00421 35 657 14 94
Mobil:
0905 120 662
Fax:
00421 35 657 19 20
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
941 01 Bánov, Štúrova 42
Sídlo:
941 01 Bánov, Štúrova 42

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 564 0756, 041 564 0757
Mobil:
0905 623 710
Fax:
034 624 2256
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina 1, Kragujevská 19
Sídlo:
010 01 Žilina 1, Kragujevská 19

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 642 2032
Mobil:
0918 115 832
Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Prostějovská 6323/93
Sídlo:
080 01 Prešov, Prostějovská 6323/93

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 434 04 00
Mobil:
0903 540 504, 0911 540 504
Fax:
042 434 04 00
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Žilinská 810
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Žilinská 810

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 698 10 30, 056 698 10 31
Mobil:
0905 903 912
Fax:
057 788 8220
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
073 01 Sobrance, Michalovská 1
Sídlo:
073 01 Sobrance, Michalovská 1

Top Služby: