Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
02 433 33114
Mobil:
0908 026 915
Fax:
02 433 37329
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 62 Váhovce, č. 365
Sídlo:
924 00 Galanta, Eszterháziová 712/10

Top Služby:

Telefónne čislo:
037/630 2435
Mobil:
0911 887 073, 0903 124 668
E-mail:
E-mail:

Top Služby:

Telefónne čislo:
0903 204 513
Mobil:
0903 410 734
E-mail:
Sídlo:
945 01 Komárno, Družstevná 8

Top Služby: