Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
053 416 61 08
Mobil:
0918 635 462, 0915 721 514
Fax:
055 6325 186
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 03 Pezinok - Myslenice, Myslenická 152
Sídlo:
902 03 Pezinok - Myslenice, Bratislavská 83

Top Služby:

Telefónne čislo:
037/630 2435
Mobil:
0911 887 073, 0903 124 668
E-mail:
E-mail:

Top Služby: