Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
041 / 724 49 03
Mobil:
0907 230 975
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Revolučná 18
Sídlo:
010 01 Žilina, Revolučná 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
031/7860730
Mobil:
0903/041-817
Fax:
(055) 6829255, (055) 6829255
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 53 Pata, Budovateĺská 949
Sídlo:
925 53 Pata, Budovateĺská 949

Top Služby:

Telefónne čislo:
0905 838 714
E-mail:
Sídlo:
951 31 Močenok, Družstevná 1541/55

Top Služby: