Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
042/432 42 32
Mobil:
0905 638 873
Fax:
052 442 2719
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 04 Považská Bystrica, Šebešťanová 70
Sídlo:
017 04 Považská Bystrica, Šebešťanová 70

Top Služby: