Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
042 432 07 16
Mobil:
0903 504 201
Fax:
042 432 47 62
Web:
E-mail:
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Mládežnícka 213/8

Top Služby:

Telefónne čislo:
037 652 5010
Mobil:
0905 654 472
Fax:
(02) 64530411, (02) 64530411
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Tehelná 3
Sídlo:
949 01 Nitra, Tehelná 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 293 32 84
Mobil:
+421/918 046 136, +421/917 837 118
Fax:
(033) 293 32 83, (033) 230 13 26
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Malženická cesta 3
Sídlo:
917 08 Trnava, Šafárikova 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6491076, (032) 6491075
Mobil:
(02) 44458084
Fax:
(032) 6491075
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Zlatovská 2195
Sídlo:
911 05 Trenčín, Zlatovská 2195

Top Služby:

Telefónne čislo:
048 / 619 31 34
Mobil:
0902 548 109
Fax:
02/ 635 313 45
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 05 Bratislava - Staré Mesto, Šancová 60
Sídlo:
811 05 Bratislava - Staré Mesto, Šancová 60

Top Služby: