Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
041 / 555 77 11, 041 / 555 77 77
Mobil:
+421/905 504 922
Fax:
041 / 555 77 12
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
908 77 Borský Mikuláš, M.R.Štefánika 9
Sídlo:
908 77 Borský Mikuláš, M.R.Štefánika 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 692 2621, 035 692 2613
Mobil:
0918 971 509
Fax:
035 692 2603
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 33 Marianka, Námestie 4.apríla 58/7
Sídlo:
900 33 Marianka, Námestie 4.apríla 58/7

Top Služby: