Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Ľubomír Mésaroš

Telefónne čislo:
031 786 0238
Mobil:
0905 444 905, 0905 453 680
Fax:
031 786 0238
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 53 Pata, Majerská 915
Sídlo:
925 53 Pata, Majerská 915

Top Služby: