Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Norbert Koller

Telefónne čislo:
(058) 7342602
Mobil:
00421 918 650 385
Fax:
(02) 40206801, (02) 40206801
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 45 Malinovo, Zatônska 8
Sídlo:
900 45 Malinovo, Zatônska 8

Top Služby: