Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Mária Vašková - OSF

Telefónne čislo:
00421 55 622 81 13
Mobil:
00421 904 546 270
Fax:
00421 2 207 686 72
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 03 Bratislava, Solivalská 27
Sídlo:
934 05 Levice, Ku Bratke 2916/44

Top Služby: