Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Euro Wheels s.r.o.

Telefónne čislo:
(036) 7563428
Mobil:
(045) 5324869
Fax:
(036) 7563599, (036) 7563599
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Partizánska 28/1079
Sídlo:
960 01 Zvolen, Partizánska 28/1079

Top Služby: