Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

BARDAX s.r.o.

Telefónne čislo:
054 472 72 25
Mobil:
0905 820 734
Fax:
035 649 2860
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Bardejov, Fučíkova 25
Sídlo:
085 01 Bardejov, Fučíkova 25

Top Služby: